HUURWAARBORG PROVINCIE LIMBURG

Wilt u huurder worden in Limburg? Daartoe zal u een huurwaarborg moeten samenstellen.

Welke opties hebt u ter beschikking? Hoeveel moet u betalen?  ImmoLimburg informeert u en geeft advies!

Uw huurwaarborg samenstellen via de-huurwaarborg.be

Waarom moet u een huurwaarborg samenstellen?

Wanneer u een woning huurt, moet u als huurder sommige verplichtingen nakomen. Dit kan betrekking hebben op de huur die u zal betalen, maar ook op het algemene onderhoud van het pand of reparaties die onder uw verantwoordelijkheid vallen.

De huurwaarborg is zo opgezet dat de verhuurder financieel gedekt is in geval van niet-nakoming van deze verplichtingen.

Hoeveel moet uw huurwaarborg bedragen?

In Limburg komt het bedrag van de huurwaarborg overeen met 2 of 3 maanden huur, afhankelijk van de gekozen huurwaarborgoptie. Dit bedrag wordt aan het einde van uw huurperiode volledig terugbetaald, op voorwaarde natuurlijk dat u aan al uw verplichtingen bent nagekomen.

Wees voorzichtig: geef de verhuurder geen huurwaarborg in contanten. Dit is bij wet verboden.

Wat zijn de mogelijkheden om een huurwaarborg samen te stellen in Limburg?

De Belgische wet voorziet drie soorten huurwaarborgen. Maar er bestaan andere mogelijkheden die ook geldig zijn.

Een huurwaarborg die gestort wordt op een geblokkeerde rekening

Dit is de meest voorkomende vorm van huurwaarborg in België. In Limburg is het maximumbedrag 2 maanden huur.

Bankgaranties

1° Een bankgarantie als huurwaarborg

Een bankgarantie als huurwaarborg betekent dat u geen grote som geld hoeft te betalen bij het begin van de huur. Door de bankrekening te beheren waarop uw inkomsten gestort worden, treedt de bank op als garantieverlener ten gunste van de verhuurder. Het is dus een soort huurwaarborgkrediet. Dit krediet wordt u echter zonder rente door uw bank verleend.

2° Een bankgarantie als huurwaarborg via het OCMW

Als u niet over voldoende middelen beschikt, kunt u contact opnemen met het OCMW van Genk. Zij kunnen helpen met het verkrijgen van een bankwaarborg.

Het maximumbedrag van deze twee bankgaranties komt overeen met 3 maanden huur in Limburg, net zoals overal in België.

Een huurwaarborg die aan een levensverzekering wordt gekoppeld

U sluit een levensverzekeringscontract af waarin u het bedrag van uw huurwaarborg stort. Deze huurwaarborg zal alleen worden vrijgegeven met uw akkoord en dat van de verhuurder, of door een gerechtelijke beslissing.

Met de huurwaarborg van Korfine kunt u een bedrag opzijzetten dat gelijk is aan 3 maanden huur.

Een huurwaarborg dat gegarandeerd wordt door een borgsteller

U kunt ook een garantie krijgen van een natuurlijk persoon, zoals een familielid of vriend, een verzekeringsmaatschappij of een financiële instelling zoals het OCMW. In ruil voor deze garantie betaalt u een jaarlijkse premie die geïndexeerd wordt op het bedrag dat gewaarborgd wordt.