plaatsbeschrijving Limburg

De plaatsbeschrijving is een verplichte procedure die van toepassing is op alle soorten onroerend goed en op alle soorten huur. Om geldig te zijn, moet deze procedure volgens bepaalde regels worden uitgevoerd. Dit is in het belang van zowel de verhuurder als de huurder.

Wat is een plaatsbeschrijving? Wanneer en hoe moet het worden uitgevoerd en hoeveel kost het? Kom alles te weten over het uitvoeren van een plaatsbeschrijving in Limburg.

Plaatsbeschrijving Limburg experts

Wil je een plaatsbeschrijving uitvoeren in Limburg ? Dan ben je hier aan het juiste adres !

Heb je net een woning gehuurd en wil je een gezamenlijke plaatsbeschrijving laten opmaken? Niets is eenvoudiger! Vul gewoon onderstaand formulier in. U ontvangt zo snel mogelijk een offerte van een erkend expert!

Of u nu een plaatsbeschrijving nodig hebt voor een woning in Namen die u wilt betrekken of voor een woning die u wilt verlaten, ImmoLimb heeft erkende deskundigen gevonden die u helpen onaangename verrassingen te voorkomen. Hoewel het mogelijk is om zelf een plaatsbeschrijving uit te voeren, is deze optie vaak een bron van onenigheid tussen huurders en eigenaars. Een externe professional kan een objectieve plaatsbeschrijving maken. Bovendien kunnen ze door hun ervaring in het vak deze procedure uitvoeren zonder iets te vergeten. Dit is niet gratis, maar het bespaart je later een hoop ellende.

Als je gaat bouwen, is het ook zeer aan te raden om een plaatsbeschrijving te maken voordat je begint. Het is altijd handig om een overzicht te hebben.

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor plaatsbeschrijving in Limburg !

Wat is een plaatsbeschrijving ?

De plaatsbeschrijving is een gedetailleerd document dat de staat beschrijft van elke ruimte in het pand, van vloer tot plafond, en van alle apparatuur die ter beschikking wordt gesteld aan de huurder. Elk aspect moet in detail worden beschreven, vooral als er storingen of afwijkingen worden waargenomen. Dit uitgebreide onderzoek is een essentieel onderdeel van elke huurovereenkomst, of deze nu gemeubileerd of leeg is.

In het kader van een huurcontract worden twee plaatsbeschrijvingen opgesteld:

 • De eerste is bij het overhandigen van de sleutels; dit is de ingangsplaatsbeschrijving ;
 • De tweede is wanneer de huurder vertrekt. Dit is de uitgangsplaatsbeschrijving.

Let op : als er tijdens de looptijd van het contract belangrijke wijzigingen worden aangebracht, moeten beide partijen op gezamenlijke kosten een plaatsbeschrijving opstellen.

Wie kan een plaatsbeschrijving in Limburg uitvoeren ?

Als je een plaatsbeschrijving in Limburg wilt uitvoeren, heb je twee opties:

Minnelijke plaatsbeschrijving

Je kiest ervoor om de plaatsbeschrijving zelf uit te voeren. Hoewel dit een verplichte procedure is, hoeft deze niet te worden uitgevoerd door een deskundige. Elke meerderjarige natuurlijke persoon heeft het recht om een plaatsbeschrijving in Limburg uit te voeren. Het voordeel van deze eerste oplossing is dat de plaatsbeschrijving gratis is.

Het is echter belangrijk om op te merken dat deze optie u blootstelt aan het risico van geschillen. Bovendien zijn er een aantal regels waaraan moet worden voldaan om een plaatsbeschrijving rechtsgeldig te maken, dus je moet goed opletten.

Plaatsbeschrijving door een expert

Hoewel je er een vergoeding voor moet betalen, raden we je ten zeerste aan om je plaatsbeschrijving door een expert te laten maken. Door deze verantwoordelijkheid toe te vertrouwen aan een gekwalificeerde professional, zal het opgestelde document nauwkeuriger en functioneler zijn in het geval van een latere behoefte. Dankzij zijn of haar deskundigheid zal een expert elke kamer nauwkeurig beschrijven, met foto’s erbij.

Het is belangrijk om te onthouden dat een plaatsbeschrijving waarin alleen staat dat “de keuken in goede staat en schoon is” niet toelaatbaar is voor de rechtbank in het geval van een geschil tussen de huurder en de verhuurder. Een expert is dus de beste keuze om een tegensprekelijke plaatsbeschrijving in Limburg uit te voeren. De aangeboden diensten worden met de grootste zorg uitgevoerd en bieden een betrouwbare zekerheid voor beide betrokken partijen.

In dit geval moet de expert in onderling overleg tussen de verhuurder en de huurder worden gekozen. Dit kan bijvoorbeeld een vastgoeddeskundige, architect of landmeter zijn.

Goed om te weten! De ingangs- en uitgangsplaatsbeschrijving van je woning in Limburg hoeven niet noodzakelijk door dezelfde persoon te worden uitgevoerd.

Ben je op zoek naar een expert voor jouw plaatsbeschrijving in Limburg ? Wij hebben een lijst samengesteld van de 5 beste inspecteurs in Limburg !

NRGYControl

ExpertiseBuro

WeAdviseYou

LandMeterGoris

DPLA

Is een plaatsbeschrijving verplicht in Limburg ?

De ingangsplaatsbeschrijving is een verplicht onderdeel van elke huurovereenkomst. Bovendien moet deze inventaris, net als het huurcontract, worden geregistreerd.

Dit uitgebreide onderzoek is daarom een essentiële stap in elke huurovereenkomst (gemeubileerd of leeg) die bedoeld is als hoofdverblijfplaats van de huurder. Hoewel het niet wettelijk verplicht is voor seizoensverhuur of tweede woningen, is het sterk aan te raden om deze plaatsbeschrijving uit te voeren om mogelijke geschillen te voorkomen.

Opgelet : de Belgische wet voorziet niet in sancties bij afwezigheid van een ingangsplaatsbeschrijving. In het geval van een geschil is de wet echter in het voordeel van de huurder: als er geen plaatsbeschrijving is, wordt aangenomen dat de woning is teruggebracht in dezelfde staat als waarin deze zich bevond aan het einde van de huurovereenkomst.

Het is daarom in het belang van de verhuurder om een ingangsplaatsbeschrijving uit te voeren. Anders moet de verhuurder de oorspronkelijke staat van het pand bewijzen als hij schadevergoeding wil eisen van de huurder. Op zijn zachtst gezegd een moeizaam proces!

Het kan ook in het belang van de huurder zijn om een ingangsplaatsbeschrijving op te stellen om aan te tonen dat de woning tijdens de huurperiode verslechterd is of als de huurder verbeteringswerken uitvoert waarvoor de huurovereenkomst een vergoeding voorziet.

Wat is de deadline voor het uitvoeren van een plaatsbeschrijving ?

De ingangsplaatsbeschrijving moet worden uitgevoerd wanneer het pand nog niet bewoond is of tijdens de eerste maand van bewoning.

Goed om te weten: bij onenigheid tussen de verhuurder en de huurder kan de vrederechter worden gevraagd om een expert aan te stellen. Merk op dat dit binnen 15 dagen na het einde van de periode van één maand moet gebeuren!

Hoewel het dus mogelijk is om een ingangsplaatsbeschrijving in Limburg op te stellen tijdens de eerste maand van het huurcontract, is dit een lastige situatie. Enerzijds zal het pand al ingericht zijn, waardoor het moeilijk is om een volledige plaatsbeschrijving te maken, en anderzijds kan het pand al beschadigd zijn door de huurder.

Hoe voer je een ingangsplaatsbeschrijving uit in Limburg ?

Zoals we al eerder zeiden, zijn er een aantal regels die in acht moeten worden genomen om een plaatsbeschrijving geldig te laten zijn:

De plaatsbeschrijving moet schriftelijk worden opgesteld

Een plaatsbeschrijving moet schriftelijk worden opgesteld. Daarnaast is het aanbevolen om 4 gedateerde en ondertekende exemplaren te maken:

 • 1 voor de verhuurder ;
 • 2 voor de huurder (één exemplaar vóór de inschrijving en het tweede na de inschrijving);
 • 1 exemplaar voor de FOD Financiën (registratiekantoor).

De plaatsbeschrijving in Limburg moet gedetailleerd zijn

Elke kamer en de uitrusting ervan moet nauwgezet geïnventariseerd worden.

Een eenvoudige verklaring van de huurder dat hij of zij “het pand in perfecte staat van verhuur heeft ontvangen” vormt op geen enkele manier een gedetailleerde en dus geldige ingangsplaatsbeschrijving.

De plaatsbeschrijving moet door beide partijen worden opgesteld

Opdat een akte geacht wordt te zijn opgesteld door beide partijen, moet zij zijn opgesteld :

 • Door de partijen zelf, of ;
 • Door hun respectieve vertegenwoordigers (in welk geval elke partij een beroep doet op haar eigen deskundige), of ;
 • Door een deskundige die door beide partijen in onderling overleg is aangewezen.

De plaatsbeschrijving moet een breed scala aan informatie bevatten

Tot slot moet uw plaatsbeschrijving in Limburg, om geldig te zijn, ten minste de volgende informatie bevatten, tenzij anders is overeengekomen:

 • De datum van de plaatsbeschrijving.
 • De identiteit en functie van de persoon/personen die de plaatsbeschrijving heeft/hebben uitgevoerd.
 • De referenties van het huurcontract: contactgegevens van de partijen, adres van de woning, begindatum van het huurcontract.
 • Een algemene samenvatting die een snel overzicht geeft van de algemene staat van het pand, de materialen en apparatuur, en de algemene staat van onderhoud en netheid van de verschillende ruimtes.
 • Documenten met betrekking tot het onderhoud van de apparatuur en de data waarop deze zijn uitgevoerd.
 • De staat en kennelijke werking van de aanwezige apparatuur.
 • Een beschrijving van het zichtbare uiterlijk, eventuele schade en de netheid van elke ruimte.
 • Meterstanden en tankmeters.
 • De aanwezigheid en locatie van brandmelders.
 • De registratie van sleutels, afstandsbedieningen, badges en andere apparaten die aan de huurder zijn verstrekt.
 • De handtekeningen van de aanwezige partijen of hun vertegenwoordigers, samen met de woorden “gelezen en goedgekeurd”.
 • De handtekening van de persoon of personen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de plaatsbeschrijving.

 

Hoe voer je een uitgangsplaatsbeschrijving uit in Limburg ?

De uitgangsplaatsbeschrijving wijst op eventuele tekortkomingen of schade die tijdens het bewonen van de woning zijn ontstaan en waarvoor de huurder verantwoordelijk is.

De schade wordt eerst geregistreerd en vervolgens geëvalueerd, zodat deze aan de ene of de andere partij kan worden toegeschreven. In voorkomend geval wordt dan een compenserende vergoeding afgetrokken van de huurwaarborg.

Tot slot wordt aan het einde van de huurperiode een inventarisatierapport opgesteld om de sleuteloverdracht vast te leggen.

1. Overzicht van schade

De eerste fase van een uitgangsplaatsbeschrijving in Limburg is het vaststellen van de schade aan de woning door deze te vergelijken met de ingangsplaatsbeschrijving.

2. Evaluatie van de schade

Zodra de schade is vastgesteld, moet worden beoordeeld of deze al dan niet kan worden toegeschreven aan de huurder.

Schade door gebruik (niet toe te schrijven aan de huurder)

We moeten beginnen met op te merken dat sommige schade niet kan worden toegeschreven aan de huurder: dit is schade die wordt veroorzaakt door normaal gebruik.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen schade veroorzaakt door nalatigheid van de huurder en natuurlijke slijtage. De verhuurder is verantwoordelijk voor het herstellen van zaken die na verloop van tijd op natuurlijke wijze verslechteren.

Elementen die waarschijnlijk beschadigd raken door normaal gebruik door de huurder zijn onder andere :

 • Sanitair en kranen ;
 • Verf en behang;
 • Radiatoren, intercom- en ventilatiesystemen;
 • Vloerbedekking zoals tegels, parket, enz;
 • Hardware zoals sloten, handgrepen, enz;
 • Huishoudelijke apparaten.

Verhuurders zijn verplicht verantwoordelijkheid te nemen voor de bouwvallige staat van hun woning. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de verhuurder om de nodige reparaties en werkzaamheden uit te voeren voordat de woning opnieuw wordt verhuurd.

Schade veroorzaakt door de huurder

In de praktijk kan de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hij heeft veroorzaakt of die een persoon voor wie hij verantwoordelijk is (kinderen, vrienden, enz.) heeft veroorzaakt.

Met andere woorden, de schade die kan worden toegeschreven aan de huurder moet het gevolg zijn van abnormaal gebruik van de accommodatie of de ter beschikking gestelde apparatuur, of van nalatigheid.

Als de verhuurder of de aangestelde expert dus vaststelt dat dergelijke schade is ontstaan op het moment van de uitgangsplaatsbeschrijving in Limburg, kunnen de reparatiekosten worden toegeschreven aan de huurder.

Let op ! Alle waarnemingen moeten worden genoteerd op het uitrijddocument en de schade moet in detail worden beschreven. Er moeten foto’s worden bijgevoegd om de beschrijvingen te ondersteunen. Deze procedure maakt het mogelijk om de oorspronkelijke toestand te vergelijken met de toestand op het moment dat het voertuig uit dienst wordt genomen.

3. Vaststelling van de compenserende vergoeding

De tekortkomingen en schade die toe te schrijven zijn aan de huurder worden becijferd, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met de mate van waardevermindering van het decor en de ouderdom van de verschillende uitrustingsstukken.

De schadeloosstelling is het totale bedrag dat de vertrekkende huurder aan de verhuurder verschuldigd is. Deze omvat niet alleen de kosten voor het herstellen van de huurschade, maar ook een eventuele vergoeding voor de onbeschikbaarheid van de woning als gevolg van de vereiste werkzaamheden.

4. De sleutels overhandigen

Normaal gesproken worden de sleutels overhandigd nadat alle waarnemingen zijn gedaan en de uitgangsplaatsbeschrijving is opgesteld.

De reden hiervoor is dat het overhandigen van de sleutels van een huurwoning betekent dat de verhuurder en de huurder het beiden eens zijn over de materialiteit van de bevindingen, waardoor de woning kan worden ontruimd en opnieuw in bezit kan worden genomen door de verhuurder.

5. Proces-verbaal van uitgangsplaatsbeschrijving in Limburg

De laatste fase van je uitgangsplaatsbeschrijving in Limburg is het opstellen van het proces-verbaal. Dit document, dat door de expert wordt ondertekend en het akkoord van beide partijen bevestigt, beëindigt officieel de verhuizing van de huurder uit de huurwoning.

Plaatsbeschrijving in Limburg : wat te doen bij een geschil?

In het geval van een geschil tijdens de plaatsbeschrijving in Limburg, zijn er verschillende stappen die moeten worden gevolgd om de situatie op te lossen.

Om te beginnen is het belangrijk om te weten dat als de huurder en de verhuurder het niet eens kunnen worden over de inhoud van de plaatsbeschrijving (of het nu gaat om een woningcontrole bij binnenkomst of bij vertrek), het document in geen geval mag worden ondertekend. Deze situatie komt veel minder vaak voor als de plaatsbeschrijving wordt uitgevoerd door een expert, die als neutrale professional zorgt voor een onpartijdige beoordeling.

Ten tweede is het in het geval van aanhoudende onenigheid tussen de verhuurder en de huurder noodzakelijk om een beroep te doen op een vrederechter. De vrederechter kan dan een expert aanstellen om de situatie te beoordelen en een definitieve beslissing te nemen.

Op basis van de verzamelde informatie neemt de vrederechter een definitieve beslissing en beveelt hij de vrijgave van de huurwaarborg ten gunste van de ene of de andere partij. Zijn rol is om onpartijdig te blijven en te proberen de belangen van beide partijen met elkaar te verzoenen.

Wat de huurwaarborg betreft, bepaalt de vrederechter het bedrag dat nodig is om de herstellingen te dekken, rekening houdend met de normale slijtage van het goed en de oorspronkelijke staat ervan bij het begin van het huurcontract. Ook hier kan een beroep worden gedaan op een expert om de kosten van de vereiste werkzaamheden te bepalen.

Met toestemming van de vrederechter kan de bank vervolgens de huurwaarborg geheel of gedeeltelijk vrijgeven op de bankrekening van de verhuurder. Als de rechter van mening is dat de schade te wijten is aan normale slijtage en onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder valt, kan hij de huurder veroordelen tot terugbetaling van de huurwaarborg.

Hoeveel kost een plaatsbeschrijving in Limburg ?

Een deskundige plaatsbeschrijving kost tussen de € 200 en € 500, afhankelijk van het type woning en het type inspectie. U profiteert van een professioneel document dat niet in twijfel kan worden getrokken. Hier is een voorbeeld van de prijzen die Habitat Square in 2022 in rekening brengt :

INGANGSPLAATSBESCRIJVING (21% BTW per partij)

Type eigendom 

1 slaapkamer  1 badkamer

2 slaapkamers  1 badkamer

3 slaapkamers  1 badkamer

4 slaapkamers  2 badkamers

5 slaapkamers  2 badkamers

Studio

130 € 

/

/

/

/

Flat 

150 € 

175 € 

185 € 

195 € 

205 € 

Huis 

250 € 

275 € 

285 € 

300 € 

325 € 

* Gemeubileerd gebouw : + 50 %

** Kantoor : 19,50 € per pagina incl. btw.

UITGANGSPLAATSBESCRIJVING (21% BTW per partij)

Type eigendom 

1 slaapkamer  1 badkamer

2 slaapkamers  1 badkamer

3 slaapkamers  1 badkamer

4 slaapkamers  2 badkamers

5 slaapkamers  2 badkamers

Studio

100 € 

/

/

/

/

Flat 

110 € 

150 € 

165 € 

180 € 

195 € 

Huis 

180 € 

180 € 

200 € 

240 € 

260 € 

Houd rekening met mogelijke supplementen

 • Toeslag tuin/buiten inclusief terras en kelder: €15
 • Extra badkamer: €15
 • Extra onafhankelijke garage, 2e niveau kelder: € 15
 • Extra kantoor: €15
 • Contra-expertise opdracht of gemeubileerd: 50

Wie moet er betalen voor een plaatsbeschrijving in Limburg ?

Een plaatsbeschrijving door een expert moet op gezamenlijke kosten worden opgesteld. Met andere woorden, de verhuurder en huurder betalen elk de helft van de kosten van de inventarisatie.

Goed om te weten : als de verhuurder en de huurder het niet eens kunnen worden over de keuze van de taxateur, kunnen ze ervoor kiezen om elk hun eigen taxateur aan te wijzen, waarvoor ze elk moeten betalen.