Syndicus van mede-eigendom in Limburg

Hebt u zojuist een appartement gekocht in een gebouw in Limburg? Welkom in de wereld van het mede-eigendom ! Als mede-eigenaar zult u vertegenwoordigd worden door een syndicus. Wat is zijn rol? Hoe kiest u hem en welke tarieven mag u verwachten?

AANBOD ZONDER VERBINTENIS

SyndicusKiezen heeft voor u de beste oplossingen voor het beheer van mede-eigendommen gevonden: professionele syndici of digitale oplossingen in de provincie Limburg. Vraag nu een offerte aan die u aan de mede-eigenaars kunt voorleggen.

Wat is de rol van de syndicus?

Als het gebouw waarin uw eigendom gelegen is in meer dan twee kavels verdeeld is, dan moet er automatisch een vereniging van mede-eigenaars (VVM) opgericht worden. Als mede-eigenaar bent u van rechtswege lid. De VMM is de rechtspersoon van uw gebouw en moet ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

 

De mede-eigenaars verenigen zich tijdens de algemene vergadering (AV). Tijdens deze vergadering worden alle besluiten genomen. Deze beslissingen zullen dan door uw syndicus uitgevoerd worden. In een mede-eigendom is de syndicus dus het uitvoerend orgaan van de vereniging van mede-eigenaars (VVM)

 

In het algemeen wordt de syndicus verkozen tijdens een algemene vergadering. De syndicus heeft 3 belangrijke hoofdtaken:

  • Administratief beheer van de mede-eigendom: controle en beheer van de contracten, organisatie van de algemene vergaderingen, opstellen van de notulen, enz.
  • Financieel beheer van de mede-eigendom: beheer van financiële middelen, het beheren van de boekhouding van de VVM, enz.
  • Technisch beheer van de mede-eigendom: handhaven van de normen en de algemene staat van het gebouw, noodzakelijke herstellingen of renovaties, enz.

Hoe kiest u de syndicus van uw mede-eigendom in Limburg?

Wanneer het tijd is om een syndicus te kiezen, hebt u twee mogelijkheden:

Een vrijwillige of niet-professionele syndicus

Elke mede-eigenaar die in het gebouw woont, en ook zijn echtgenoot, kan als vrijwillige syndicus gekozen worden. Deze optie, die vaak gekozen wordt door mede-eigenaars van kleine gebouwen, stelt u in staat geld te besparen. Als uw gebouw echter meer dan 10 kavels telt, dan is het aangeraden om beroep te doen op een professionele syndicus met ervaring.

Een professionele syndicus

Voor het beheer van gebouwen met meer dan 10 kavels wordt een professionele syndicus aanbevolen. Ons advies? Vergelijk de aanbiedingen en kies een syndicus die in de provincie Limburg gevestigd is om er zeker van te zijn dat het technisch beheer van uw gebouw niet verwaarloosd wordt.

Wat is de prijs van een syndicus van mede-eigendom in Limburg?

Prijs van een vrijwillige syndicus

Een vrijwillige syndicus wordt over het algemeen niet betaald. Zo kan u veel geld besparen. Hij heeft echter het recht om een forfaitaire som te eisen. Dit salaris is geen verplichting, maar kan een extra stimulans zijn voor de goede vervulling van zijn taak als beheerder. Het bedrag van dit salaris moet in de AV worden vastgesteld.

Prijs van een professionele trustee

De vergoeding van een professionele syndicus, ook wel ereloon genoemd, varieert afhankelijk van verschillende factoren: de geleverde diensten, de grootte van uw gebouw en ook de geografische ligging ervan. Zo zijn de erelonen van een syndicus in Limburg over het algemeen lager dan in Brussel.

In een studie uit 2017 werd de gemiddelde prijs van een beroepssyndicus vastgesteld op 26 euro per flat per maand.